Sklenený meč by Victoria Aveyard

Sklenený meč

By Victoria Aveyard

  • Release Date: 2016-12-09
  • Category: Adventure

Brief Description

Ak Mare Barrow niečo vie, tak to, že je odlišná.V elektrizujúcom pokračovaní románu Červená kráľovná sa stupňuje boj medzi neustále sa zväčšujúcou armádou Červených so špeciálnymi schopnosťami a zvyškom sveta, ktorý je ešte stále rozdelený podľa krvi. Krv hlavnej hrdinky Mare Barrow je síce červená, no jej schopnosť ovládať blesky z nej robí nebezpečnú zbraň, ktorú chce mať kráľovský dvor pod kontrolou. Mare sa síce spolu s Calom podarí utiecť a zobrať so sebou aj tajný zoznam s menami tých, ktorí sú „novou krvou“, avšak pomstychtivý Maven, ktorý je teraz už kráľom, je rozhodnutý nájsť ich a zničiť. A tak sa Mare vydáva na najnebezpečnejšiu misiu svojho života – je rozhodnutá vypátrať ďalších Červených so špeciálnymi schopnosťami, aby s ich pomocou porazila Mavena a ukončila vládu Strieborných. Musí však čeliť aj ďalšiemu nebezpečenstvu, ktoré vyviera z jej vlastného vnútra. Zlomí ju váha životov, ktoré boli položené v mene revolúcie, a stane sa z nej rovnaký netvor, akého sa snaží poraziť? Alebo ju faloš a zrada už navždy zocelia? Mare Barrow nemá na výber... Musí čeliť temnote, ktorá sa jej začína rozpínať v duši. Pokračovanie série Červená kráľovná, ktorá je preložená do viac ako 25 jazykov a pripravuje sa jej filmové spracovanie.

Popular Searches in Adventure : Sklenený meč Victoria Aveyard book review, Sklenený meč Victoria Aveyard PDF EBOOK download, Sklenený meč Victoria Aveyard AUDIOBOOK wav mp3 download, Sklenený meč Victoria Aveyard EPUB eReader Download , Sklenený meč ebook download by Victoria Aveyard , Victoria Aveyard's book review, free ebook apk download android, Sklenený meč book online, Sklenený meč Victoria Aveyard EPUB Iphone , Sklenený meč Victoria Aveyard MOBI/AZW Download , Read Sklenený meč by Victoria Aveyard PDF online , Sklenený meč Victoria Aveyard .zip PDF e-book , pdf to epub , Adventure

Comments