Hardware, Software, Počítačové siete by Siska & Palovič

Hardware, Software, Počítačové siete

By Siska & Palovič

  • Release Date: 2012-09-08
  • Category: Education

Brief Description

Kniha slúži ako pomocný učebný materiál pre študentov gymnázia Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici. V knihe su rozpísané a definované pojmy z oblasti IT - hardvare, softvare a počítačových sietí. Autori zároveň skúšajú možnosti programu iBooks Author pre tvorbu učebných materiálov.

Popular Searches in Education : Hardware, Software, Počítačové siete Siska & Palovič book review, Hardware, Software, Počítačové siete Siska & Palovič PDF EBOOK download, Hardware, Software, Počítačové siete Siska & Palovič AUDIOBOOK wav mp3 download, Hardware, Software, Počítačové siete Siska & Palovič EPUB eReader Download , Hardware, Software, Počítačové siete ebook download by Siska & Palovič , Siska & Palovič's book review, free ebook apk download android, Hardware, Software, Počítačové siete book online, Hardware, Software, Počítačové siete Siska & Palovič EPUB Iphone , Hardware, Software, Počítačové siete Siska & Palovič MOBI/AZW Download , Read Hardware, Software, Počítačové siete by Siska & Palovič PDF online , Hardware, Software, Počítačové siete Siska & Palovič .zip PDF e-book , pdf to epub , Education

Comments